Fokusområder

Sund kost

Stort fokus på kosten!

Det er en kendsgerning, at der er en tydelig sammenhæng mellem børns fysiske og psykiske stabilitet og den mad de indtager. IFOens dagligdag med mange aktiviteter kræver, at børnene via kosten får tilstrækkeligt med energi, hvilket naturligt fører til ernæringsmæssige overvejelser. Det har medført, at vi har defineret en kostpolitik: 

VORES OVERORDNEDE MÅL ER AT: 

• Samarbejde med forældrene om at inspirere børnene til sunde mad- og levevaner.
• Fremme børnenes lyst til at tage ansvar for egne mad- og levevaner.

Udgangspunktet for IFOens kostpolitik er et bredt sundhedsbegreb. Det betyder, at vi ikke udelukkende fokuserer på det rent ernæringsmæssige, men også inddrager eksempelvis livskvalitet som en indgangsvinkel. Vi mener ikke, at forbud og løftede pegefingre om, hvad der er sundt og usundt, er måden at gøre børnenes kostvaner bedre på. Derimod vil vi gennem dialog med såvel børn som forældre styrke deres kritiske sans og derved gøre dem i stand til at foretage det rigtige valg af kost. Efter behov vil vi give konkrete forslag til madpakkens indhold eller inspirere igennem et oplæg fra en specialist. 

Børnene har brug for en solid eftermiddags madpakke med groft brød og frugt – især de, der går direkte videre til aktiviteterne i foreningerne. IFOen tilbyder dagligt gulerødder, rugbrød, knækbrød, et stykke frugt og vand hver dag, hvilket er inkluderet i forældrebetalingen. Der er mulighed for, at børnene kan have eftermiddagsmad eller pålæg til rugbrødet stående til ugens løb i vores køleskab. Vi koger af princip ikke vand til nudler af sundheds og sikkerhedsmæssige grunde. 

Det er væsentligt, at IFOens personale viser sig som gode rollemodeller, når de sidder sammen med børnene og spiser. 

FØDSELSDAGSHYGGE
Vi fejrer børnenes fødselsdage én af de sidste dage i måneden. Her ser vi gerne at børnene tilbydes et måltid frem for et slikorgie. Vi beder forældrene bidrage med noget til dette måltid og giver gerne ideer til sunde forslag. 

Det skrives på en liste, der hænges op og her kan forældrene skrive sig på.

Om os


Idrætsfritidsordningen(IFO), Randers er et privat fritidstilbud, der henvender sig til idrætsaktive børn fra 0 – 3. klassetrin i Randers kommune.

Kontakt


Tlf.: +45 40 51 29 16
Email: ifo@ifo-randers.dk
Adresse: Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ