Skip to main content
 • VELKOMMEN TIL IFO RANDERS
  Idrætsfritidsordning i Randers
 • VELKOMMEN TIL IFO RANDERS
  Vandtilvænning
 • VELKOMMEN TIL IFO RANDERS
  Fokus på fællesskab
 • VELKOMMEN TIL IFO RANDERS
  Bevægelsesglæde
 • VELKOMMEN TIL IFO RANDERS
  Engagement og deltagelse

Kort om IFO

 

Idrætsfritidsordningen(IFO), Randers er et privat fritidstilbud, der henvender sig til idrætsaktive børn fra 0 – 3. klassetrin i Randers kommune.

IFOen er normeret til 66 børn. 

IFOen er beliggende i Dronningborghallen. Udendørs findes otte græsboldbaner, en grusbane, skovområde, bålplads, discgolfbane, petanquebane og et asfalteret område med basketmål og skaterramper.

Indendørs er en stor idrætshal, springsal med springgrav, nedsænket trampolin og mange skumredskaber. På første sal ligger et bevægelsesrum samt vores basislokale i forlængelse af hallens cafeteria.

Vi har aktivitetsredskaber til mange forskelligartede idrætsgrene og idrætslege.

Hvert barn har sit eget skab, hvori de kan låse skoletaske og overtøj inde, samt have plads til idrætstøjet, som de skal skifte til, når de ankommer.

köpa Xanax Sverige utan recept.

Vil du vide mere om IFO så se i menuen øverst. Ellers er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

PROFIL

Idrætspædagogiske værdier

Idrætspædagogik i IFOen
I IFOen arbejder vi med ”Læring for livet” og fællesskab som fokus. Vi mener, at vi kan give børnene en fantastisk oplevelse i fællesskabet omkring idræt og bevægelse, hvor de lærer at begå sig blandt de andre børn og voksne.

For at aktiviteterne kan fungere, kræver det mange børns engagement og deltagelse. Derfor forlanger vi at børnene skal være med og tage et fælles ansvar for at alle får en god oplevelse i aktiviteterne. Vi vil gerne lære børnene at være åbne og imødekommende overfor nye børn og voksne og instruktører udefra. Heraf afspejles foreningslivets kultur som IFOen i sin ideologi er bygget op ad.

Vi satser på de sociale, kreative og intellektuelle aspekter af idrætsoplevelsen, mere end de fysiske og resultatfikserede. Ved at prioritere den side af aktiviteterne kan vi bevidst arbejde med statusløft for de lidt mere tilbageholdne børn. Vi laver aktiviteter for hele børnegruppen, for at dyrke fællesskabet og venskaber på tværs af årgangen. Vi laver ligeledes aktiviteter for hver af de enkelte aldersgrupper, for at tilrettelægge en aktivitet, der ligger indenfor, hvad der kan forventes motorisk, perceptuelt og socialt af det enkelte barn og gerne med en udfordring, der giver barnet blod på tanden til yderligere udvikling.

Idræt og bevægelse i IFOen indeholder legende, trænende og konkurrerende dele. Vi arbejder med det brede idrætsbegreb, hvor der er plads til alle, og laver varierede bevægelsestilbud for at sikre, at udfordringerne stemmer overens med børnenes kompetencer så alle får mulighed for at mærke suset ved oplevelsen af succes.

Vi vil formidle kendskab til idrætslege med en varieret teknisk sværhedsgrad, samt igennem idrætslege tilgodese børnenes behov for tempo og spænding. Her også ønsket om konkurrence, hvorved vi får mulighed for at lære børnene, at blive både gode vindere og tabere. Vi ønsker at nedtone de negative elementer i konkurrenceidrætten samt bibeholde værdierne ved at vinde, ved at være værdsat og give plads til andre.

Formålet med idrætten er at skabe en fælles oplevelsesflade, hvor alle deltageres kvalifikationer er væsentlige for gennemførelsen af aktiviteten. Vi vil her opnå en accept af, at forskellighed er en styrke for gruppen som helhed, ikke en basis for mobning og drillerier.

Vi forsøger igennem de aktiviteter vi tilrettelægger, at skabe relationer børnene imellem, på tværs af klassetrin og køn. Vi ønsker at gøre dem bevidste om, at de har brug for hinanden for at opnå fuldt udbytte af den pågældende aktivitet. Vores forhåbning er, at vi igennem de fysiske aktiviteter kan skabe en kobling fra den styrede til den frie leg. Dvs. at de også i den frie leg accepterer og bruger hinandens styrker/ressourcer.

Institutionsplan


Velkommen til idrætsfritidsordningen (IFO) Randers. Idrætsfritidsordningen (herefter kaldet IFOen) bygger på de værdier, der udspringer af idrætsforeningernes idégrundlag. Vores pædagogik går i enkelthed ud på at give børnene plads, tid og rum til individuel udvikling sideløbende med et fælles medansvar for alles velbefindende. De fysiske rammer giver meget plads til børnene og megen frihed, men vi stiller krav indenfor rammerne.

Vi satser på et godt og nært forældresamarbejde. Sammen har vi et fælles ansvar. Vi gør gerne brug af forældrenes ressourcer ved arrangementer og generelt i hverdagen.

Intentionen med institutionsplanen er at afdække og tydeliggøre det tilbud, IFOen står for. Institutionsplanen er ikke ment som en facitliste for den praksis, der udøves, men er tænkt som en ledesnor for personale, forældre og IFOens bestyrelse. Den skal altid være under udvikling, så den forbliver et reelt billede af virkeligheden.

IFOen holder til i Dronningborg Idrætscenter. Indendørs findes en stor idrætshal, springsal/springgrav og diverse bevægelsesrum.

IFOens basislokale ligger på 1. sal i Dronningborghallen. Udendørs findes otte græsbaner, en grusbane, skov, bmx-ramper, streetbasketbane, petanquebaner, shelters og bålplads mm.

om os

Læs mere

Historie

I efteråret 2000 introducerede 3 idrætsforeninger idéen om muligheden for etablering af en institution baseret på idræt og bevægelse. Randers gymnastiske Forening, Dronningborg Boldklub og Randers Freja ønskede sammen med Samvirkende Idrætsklubber i Randers at skabe et alternativt fritidstilbud til børn i Randers Kommune.

IFOéns start
IFOen åbnede dørene op i august 2001, og blev på daværende tidspunkt etableret som en selvejende institution, normeret til 40 børn(2014; 66 børn), beliggende i Dronningborg Idrætscenter, skønt omkranset af grønne naturområder i den nordøstlige del af Randers.

 • I efteråret 2004 blev IFOen omlagt fra at være selvejende til at blive kommunal.
 • I august 2008 blev IFOen en privat institution med driftsaftale med Randers kommune.
 • I 2010 træder SIKR og Randers Freja ud af IFOens bestyrelse.
 • I januar 2012 oprettes IFO JUNIOR som tilbud for 4.-6. kl. 3 gange om ugen.
 • I august 2013 ændres IFO JUNIOR til et tilbud kun for 4. kl. for 30 børn.
 • I august 2014 lukker IFO junior som følge af skolereformen.
Idégrundlag

IFOéns idégrundlag er at skabe et pasningstilbud, der fremmer børns sociale, motoriske og fysikske udvikling gennem idræt, leg og natur, samt at give børn indsigt og forståelse for foreningslivet.

 

Målsætning
 • At styrke børnenes fysik, motorik og skabe en naturlig bevægelsesglæde hos børn, som grobund for et videre aktivt liv
 • At være en anderledes og alternativ pasningsordning
 • At give børnene mange, gode og spændende idræts- og naturoplevelser
 • At børnene stifter bekendtskab med idrættens regler og normer – bl.a. at lære at tilpasse sig andre
 • At børnene stifter bekendtskab med foreningsverdenens mange muligheder
 • At give børnene gode fysiske rammer
 • At personalet i deres møde med børnene har en anerkendende tilgang
Idrætsidéologi

Idræt og bevægelse i IFOen indeholder legende, trænende og konkurrerende dele. Dette er indbegrebet af pædagogisk idræt. Vi arbejder med det brede idrætsbegreb, hvor der er plads til alle, og laver varierede bevægelsestilbud for at sikre, at udfordringerne stemmer overens med børnenes kompetencer så alle får mulighed for at mærke suset ved oplevelsen af succes.

Den legende del fremkommer naturligt i IFOen, da det handler om børnenes fritid. Den trænende del trækkes naturligt ind i vores felt eftersom vi har pladsen og mulighederne for at gentage aktiviteterne, så børnene kan dygtiggøre sig både motorisk og teknisk.

I den konkurrerende del bliver nogle børn vindere og nogle tabere indenfor de forskellige idrætsområder. Det mener vi ikke er farligt, når blot vi er opmærksomme på det og arbejder pædagogisk med det. Det er kun sundt for børnene at lære at tabe, men selvfølgelig også at vinde. I vores målgruppe er det helt naturligt at måle sig med hinanden ved indbyrdes konkurrence, – nogle mere end andre selvfølgelig. Kunsten er at finde så bredt et aktivitetsspektrum, så alle har mulighed for at blive vindere på deres felt og variere mellem alle tre elementer af idrætten.

Endvidere fokuserer vi meget på at børnene får styrket deres motoriske egenskaber (balance, rytme, koordination mv.) på en legende måde.

Vi virker og påvirker i spændingsfeltet mellem pædagogisk idræt og idræt, som den dyrkes i foreningerne. Vi kombinerer idealerne højere, længere og hurtigere med sundere, sjovere og bedre.

Månedsplan

Hver måned modtager børn og forældre en månedsplan der, i mere eller mindre detaljeret grad, beskriver de planlagte aktiviteter. Vi gennemgår planen uge for uge med børnene på vort ugentlige møde, men stiller også krav og forhåbning til forældrene om, at månedsplanen gennemgås i hjemmet sammen med børnene. Den bliver herved til et godt redskab for familiens daglige planlægning og ikke mindst samarbejdet mellem hjem og IFO. 

Da det handler om børnenes fritid, vil vi gerne, at de har indflydelse på, hvad det er, vi laver. Derfor samler vi børnene jævnligt og hører dem om, hvilke forslag de har til aktiviteter. Vi bruger de ideer, der er realistiske og opnåelige i de kommende månedsplaner. 

Vi gennemfører hver måned et eller flere temaer indenfor det idrætslige område. Disse temaer kan strække sig over flere dage eller uger. Med temaerne præsenterer vi børnene for mange af idrættens mangfoldigheder; kendte og ukendte idrætter og discipliner. Essensen er overordnet, at aktiviteten skal indeholde bevægelse, følelsen af leg, evt. konkurrence og en trænende del, hvor børnene kan få mulighed for at dygtiggøre og fordybe sig. 

Forældre og bedsteforældre inddrages i gennemførelse af temaerne, når dette er muligt. 

I månedsplanen er der også faste indslag. F.eks. tilstræbes det at svømning tilbydes minimum 1 gang om måneden og springsal er fast ingrediens hver uge. Fredagen er altid præget af en eller anden form for hygge som afslutning på ugen. 

Vi ønsker, at udeliv skal være en del af IFOen. Det sikrer vi ved at fastlægge forskellige aktiviteter på vort udendørs område. Intensiteten i udelivet veksler i forhold til årstiden, men vi fastholder også i de kolde måneder udedage. Ligeledes går vore udflugter og ture ofte ud i det fri, hvor vi gerne vil give børnene gode naturoplevelser. 

Månedsplanen er en form for krumtap i IFOen. Den afspejler vor praksis både, hvad angår IFOens idé og aktivitetsniveau. 

LOKALER 

Basislokalet ligger på 1. sal. Ud over dette lokale, har vi hver dag hallen til rådighed, med mindre andre brugere har booket sig ind. Vi har desuden en gymnastiksal på 1. sal, som vi hver dag råder over. Springsalen bookes ca. en dag om ugen. 

Vi bruger basislokalerne til de mere stillesiddende aktiviteter og samling. Her har børnene mulighed for at arbejde med den mere kreative del, eller de kan tegne, spille, snakke mv. 

DAGSRYTME

Transport

Da IFOen ligger 1,5 km. fra den nærmeste skole, er der nødvendigvis transport herud. Børnene kan køre herud med bus. I sommerhalvåret tilbyder vi at cykle med børnene som en pædagogisk aktivitet. 

Afkrydsning 
Når børnene ankommer til IFOen efter skole bliver de krydset af. Det er med til at sikre, at vi ved hvor børnene er. Forældre bedes derfor inden skoledagens afslutning ringe, sende mail eller sms, hvis børnene er fraværende. 

Ved afhentning sørger forældre for at krydse børnene ud. 

Fraværende børn 
Er børnene ikke ankommet på det tidspunkt, vi forventer dem, kontakter vi forældrene, for at være sikre på, hvor de pågældende børn befinder sig. 

Dagens aktivitet 
Vi følger hver dag vores månedsplan, hvori dagens aktiviteter er beskrevet til forældre og børn. Vi tilstræber at dagens aktiviteter afvikles i tidsrummet 14.30 – 16.00 inklusiv spisning og samling. I dette tidsrum ser vi gerne at børnene ikke skal sendes eller afhentes, da det er forstyrrende for afvikling af aktiviteterne. Vi lægger vægt på, at vi får børnene i bevægelse og får motiveret dem til at deltage i vores fastlagte aktiviteter. Vi er opmærksomme på at de skal have tid til fri leg. Derfor varer aktiviteterne typisk mellem 30 – 60 minutter afhængigt af deres art og hvor og hvordan de foregår. Vi vægter fællesaktiviteterne, hvor alle skal deltage. Efter de planlagte aktiviteters ophør, tages der udgangspunkt i børnenes ønsker og behov i den frie leg. 

PÅKLÆDNING

Vi stiller krav om, at børnene klæder om til idrætstøj, når vi opholder os i bevægelseslokalerne. Når børnene er omklædte, oplever de en større glæde og motivation ved de idrætslige udfoldelser. 

Påklædningen er en væsentlig faktor, når man dyrker idræt, motion og anden form for bevægelse. Det er vigtigt, at børnene har noget tøj de føler sig tilpas i, og som de kan bevæge sig frit i. Alle IFO børn har et aflåst skab, hvor de kan opbevare deres skiftetøj, tasker, fodtøj m.m. 

Udetøj
Året rundt tilrettelægger vi udendørs aktiviteter uafhængig af vind og vejr. Det er derfor vigtigt, at børnene har noget praktisk tøj, der er tilpas varmt og som kan modstå vind og vand. Vi beder derfor Jer forældre om at følge med i månedsplanen og sende det rigtige tøj med hver dag. Det være sig regntøj, gummistøvler, vintertøj (overtrækstøj/flyverdragt) vanter, huer, sokker. Derved kan vi koncentrere vores tid om selve aktiviteterne med børnene. 

Indendørstøj
Vi opfordrer til at børnene har lange/korte træningsbukser samt træningstrøje/t-shirt liggende i deres skab. 

Fodtøj
Det er meget vigtigt at børnene har det rette fodtøj til både ude- og indendørsaktiviteter. 

I hallen skal bruges indendørs sko eller gymnastiksko. Udefodtøj skal være fastsiddende og praktisk i forhold til de aktiviteter vi arrangerer. Det er derfor en god idé at have både sko og lune støvler i skabet. 

Børnene må som udgangspunkt ikke lave aktiviteter kun iført strømper. 

PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER

I IFOen arbejder vi med ”Læring for livet” og fællesskab som fokus. Vi mener, at vi kan give børnene en fantastisk oplevelse i fællesskabet omkring idræt og bevægelse, hvor de lærer at begå sig blandt andre børn og voksne. 

For at aktiviteterne kan fungere, kræver det mange børns engagement og deltagelse. Derfor forlanger vi at børnene skal være med og tage et fælles ansvar for at alle får en god oplevelse i aktiviteterne. Vi vil gerne lære børnene at være åbne og imødekommende overfor nye børn og voksne og instruktører udefra. Heraf afspejles foreningslivets kultur som IFOen i sin ideologi er bygget op ad. 

Kort ridset op arbejder vi med følgende:

 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Forskellighed som en styrke
 • Muligheder frem for begrænsninger
 • Udvikling for det enkelte barn
 • Fri leg kontra strukturerede planlagte aktiviteter

Det kræver at den voksne i IFOen er bevidst om at være rollemodel via:

 • Glæde
 • Udstråling
 • Motivation
 • Nærvær
 • Engagement

Den frie leg
Personalet kommer med mange bud på aktiviteter i hverdagen, men vi er bevidste om, at den frie leg blandt børn er meget udviklende, – faktisk er det nok der, at børnene lærer mest om livet!! Så vores fornemme opgave er at guide børnene således, at de opfører sig ordentligt overfor hinanden samt udviser ”fair play”, tolerance og hensyn. Vi tolererer ikke mobning!! 

Den frie leg giver børnene mulighed for personlig udvikling indenfor egne rammer. Her sørger vi selvfølgelig for at bolde, perler, ketsjer, papir osv. er tilgængelige, så de selv bestemmer, hvor de leger, hvem de gerne vil lege med og hvornår de leger med hvad. 

I den frie leg ser vi voksne også vigtige oplysninger om det enkelte barns relationer til andre, – oplysninger, vi kan bruge konstruktivt i forhold til det enkelte barn. 

Vi vil gerne styrke børnenes selvværd og sikre at alle bliver set i løbet af dagen. Det arbejder vi konkret med ved at have primære voksne. Den pædagogiske medarbejder er primær for en gruppe børn, og er den der tager ansvaret for samtaler og forældrekontakt ud over den daglige kontakt.

Idrætspædagogiske overvejelser

Aktiviteterne skal lægge op til altafgørende fællesskab som idrætten netop rummer. Det skal være lysten til at fortsætte, der driver værket, og derigennem skaber en varig interesse for et aktivt liv, og det fællesskab dette medfører. Vores grundlæggende opfattelse af idræt som formidler af fællesskabsfølelse via fællesoplevelser og fælles udfordringer, vil vi videregive til børnene.

Indgangsvinklen til vores børn skal være idrætsoplevelser, der giver succes på andre områder end blot den fysiske præstation. Vi vil synliggøre, at der ligger andre kvaliteter i idrætten, som giver lige så gode oplevelser.

Vi satser på de sociale, kreative og intellektuelle aspekter af idrætsoplevelsen, mere end de fysiske og resultatfikserede. Ved at prioritere den side af aktiviteterne kan vi bevidst arbejde med statusløft for de lidt mere tilbageholdne børn.

Vi vil formidle kendskab til idrætslege med en varieret teknisk sværhedsgrad, samt igennem idrætslege tilgodese børnenes behov for tempo og spænding. Her også ønsket om konkurrence, hvorved vi får mulighed for at lære børnene, at blive både gode vindere og tabere. Vi ønsker at nedtone de negative elementer i konkurrenceidrætten samt bibeholde værdierne ved at vinde, ved at være værdsat og give plads til andre.

Formålet med idrætten er at skabe en fælles oplevelsesflade, hvor alle deltageres kvalifikationer er væsentlige for gennemførelsen af aktiviteten. Vi vil her opnå en accept af, at forskellighed er en styrke for gruppen som helhed, ikke en basis for mobning og drillerier.

Vi forsøger igennem de aktiviteter vi tilrettelægger, at skabe relationer børnene imellem, på tværs af klassetrin og køn. Vi ønsker at gøre dem bevidste om, at de har brug for hinanden for at opnå fuldt udbytte af den pågældende aktivitet. Vores forhåbning er, at vi igennem de fysiske aktiviteter kan skabe en kobling fra den styrede til den frie leg. Dvs. at de også i den frie leg accepterer og bruger hinandens styrker/ressourcer.

Vi har opstillet nogle af de sociale værdier børnene (og de voksne) kan opnå igennem idræt, bevægelse og leg (bilag 1).

Flow
I de aktiviteter vi laver, aktive som stillesiddende, bestræber vi os på at tilrettelægge, så børnene får en fornemmelse af, at deres færdigheder står i et passende forhold til de foreliggende udfordringer. (bilag 2)

Vi ønsker at børnene opnår et intensivt engagement og koncentration omkring den pågældende aktivitet.

Hold inddeling
Vi er meget bevidste om vigtigheden af det sociale engagement og fællesskabsfølelsen børnene indbyrdes skaber, når hele gruppen laver fælles aktiviteter.

Alligevel deler vi børnene op i hold i nogle aktiviteter. Ved at dele børnene i hold, kan vi tilrettelægge aktiviteter, der stimulerer det enkelte barns interesse mere præcist.

Der ligger forskellige pædagogiske overvejelser bag disse holdinddelinger. Vi kan bryde op med de sædvanlige roller børnene har i forhold til hinanden. Det enkelte barn kan eksempelvis styrkes i at tage mere initiativ og lære af at være holdleder el. lign. Ellers kan det nemt blive de samme børn, der bestemmer i hverdagen.

Trafiksikkerhed
IFOen tilbyder cykling fra Rismølleskolen til IFO 3 skoledage om ugen i maj, juni, august, september og i oktober indtil efterårsferien, og fra andre skoler efter aftale. Vi cykler endvidere på enkelte ture fra skole eller fra Dronningborghallen på skolefridage.

Cyklingen giver børnene en forståelse for og en sikkerhed i at færdes i trafikken. Cyklingen er ligeledes med til at give børnene ansvar og et stort skridt i at gøre dem selvstændige.

Sundhed

Det er en kendsgerning, at der er en tydelig sammenhæng mellem børns fysiske og psykiske stabilitet og den mad de indtager. IFOens dagligdag med mange aktiviteter kræver, at børnene via kosten får tilstrækkeligt med energi, hvilket naturligt fører til ernæringsmæssige overvejelser. Det har medført, at vi har defineret en kostpolitik:

Vores overordnede mål er at:
• Samarbejde med forældrene om at inspirere børnene til sunde mad- og levevaner.
• Fremme børnenes lyst til at tage ansvar for egne mad- og levevaner.

Udgangspunktet for IFOens kostpolitik er et bredt sundhedsbegreb. Det betyder, at vi ikke udelukkende fokuserer på det rent ernæringsmæssige, men også inddrager eksempelvis livskvalitet som en indgangsvinkel. Vi mener ikke, at forbud og løftede pegefingre om, hvad der er sundt og usundt, er måden at gøre børnenes kostvaner bedre på. Derimod vil vi gennem dialog med såvel børn som forældre styrke deres kritiske sans og derved gøre dem i stand til at foretage det rigtige valg af kost. Efter behov vil vi give konkrete forslag til madpakkens indhold eller inspirere igennem et oplæg fra en specialist.

Børnene har brug for en solid eftermiddags madpakke med groft brød og frugt – især de, der går direkte videre til aktiviteterne i foreningerne. IFOen tilbyder dagligt gulerødder, rugbrød, knækbrød, et stykke frugt og vand hver dag, hvilket er inkluderet i forældrebetalingen. Der er mulighed for, at børnene kan have eftermiddagsmad eller pålæg til rugbrødet stående til ugens løb i vores køleskab. Vi koger af princip ikke vand til nudler af sundheds og sikkerhedsmæssige grunde.

Det er væsentligt, at IFOens personale viser sig som gode rollemodeller, når de sidder sammen med børnene og spiser.

Fødselsdagshygge
Vi fejrer børnenes fødselsdage én af de sidste dage i måneden. Her ser vi gerne at børnene tilbydes et måltid frem for et slikorgie. Vi beder forældrene bidrage med noget til dette måltid og giver gerne ideer til sunde forslag.

Det skrives på en liste, der hænges op og her kan forældrene skrive sig på.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet har en central og vigtig rolle i IFOen. Forældrene vælger 3 repræsentanter til IFOens bestyrelse, der varetager forældregruppens interesser.

Vi bestræber os på at holde et højt informationsniveau, bl.a. via månedsplanen, gennem den daglige kontakt og gennem deltagelse i arrangementer for og med børnene. Således arrangerer vi fællesspisning for børn og forældre 1-2 gange om året. Ligeledes spørger vi forældrene om deltagelse i forbindelse med ture og andre større aktiviteter.

Vi har med stor hjælp fra forældrene indført en fredagshyggeordning. Den går ud på, at forældrene på skift forbereder noget spiseligt, som er samlingspunktet for eftermiddagen, hvor vi hygger sammen på forskellig vis. Børnene sætter pris på, at de her har muligheden for at være ”vært” med noget hjemmefra.

Derudover trækker vi på forældrenes kontakt til idræts- og foreningsverdenen. Denne kontakt er med til at optimere de udfordringer vi skaber i IFOen.

Vi vil gennem forældrenes deltagelse skabe sammenhæng mellem hjem og institution. Det stiller krav til forældrene om at give børnene og sig selv tid og mulighed for at blive en del af IFOen og bl.a. bakke op omkring de aktiviteter, der bliver arrangeret og motivere børnene til at være positive og aktive samt deltage i arrangementer, der går ud over den almindelige åbnings- og afhentningstid. Vi fornemmer, at børnene også i hverdagen ved f.eks. afhentning værdsætter forældrenes deltagelse i den aktivitet, barnet her er optaget af.

Forældresamtaler
Vi tilbyder forældresamtaler 1 gang om året. Vi har formuleret et oplæg til samtalerne som et fælles udgangspunkt for forældre og personale. Løbende følger vi op på disse samtaler.

Forældremøde
Én gang årligt (efteråret) afholder vi et fælles forældremøde. Denne aften informerer vi om dagligdagen i IFO og tager relevante emner op til debat. Derudover inviterer vi, efter behov, en foredragsholder, der kan holde et oplæg omkring et relevant emne til gavn for børn, forældre og personale i IFOen. Desuden er der valg af tre forældrerepræsentanter til IFOens bestyrelse.

Personale

Personalenormeringen er ved 66 børn i IFO:

 • 1 pædagog som er pædagogisk leder
 • 2 pædagoger
 • 1 pædagogmedhjælper

Studerende
Vi forsøger at lave aftale med Pædagogseminarerne om studerende i øvelsespraktik 2 gange årligt. Herudover modtager vi en Pædagogisk Assistent (PAU) studerende to gange om året.

Andet personale
Udover det faste personale, tager vi i nogle perioder ekstra personale ind. Det kan være folk i skånejob, jobtræning eller lign.

Derudover henter vi så vidt muligt instruktører ind fra forskellige idrætsforeninger, der kører et aktivitetsforløb med børnene som supplement til vores egen formåen. De leverer en ekspertise på deres felt, som børnene kan beundre og inspireres og lære af og personalet får gode ideer til aktiviteter og mulighed for at gå med på børnenes niveau, hvilket giver en vigtig pædagogisk faktor. Her høster vi tillid og nærvær ved at være ligeværdige og kan samtidig vise børnene at det er tilladt at dumme sig.

Vikarer
Vikarer indkaldes efter behov. Vi gør brug af tidligere studerende og ansatte eller folk, der har forbindelse til de foreninger, der oprettede IFOen; Dronningborg Boldklub og Randers gymnastiske Forening. Derudover kontakter vi skolernes/SFOernes vikarservice for vikarer.

Krav og forventninger til ansatte

Som personale skal vi være engagerede, nærværende, tillidsvækkende, fleksible, omsorgsfulde og motiverende.

Fleksibiliteten blandt personalet er meget vigtigt i bestræbelserne på at skabe et pasningstilbud, der tilgodeser det enkelte barn, uden at gå på kompromis med fællesskabets betydning for barnets sociale udvikling.

Personalet skal være opsøgende og udfordrende i forbindelse med at skabe nogle aktivitetstilbud, der stimulerer det enkelte barn fysisk, psykisk, socialt og motorisk.

Personalet skal fremstå som rollemodeller og vise engagement og motivation og derved skaber vi som personale en begejstret og aktiv børnegruppe.

Personalegruppen skal bestræbe sig på at være aktive sammen med børnene i dagens aktiviteter både instruerende og medlegende. Ved at være deltagende får vi en føling med gruppen, og bliver bedre i stand til at støtte og fremme det enkelte barns udfoldelses- og udviklingsmuligheder.

Nye børn

Modtagelse
Børn, der overvejer at starte i IFOen, får tilbudt at komme på besøg. Igennem besøget skal barn og forældre introduceres for hverdagens struktur i IFOen, herunder at vi arbejder efter en fast tilrettelagt månedsplan, som vi forventer at forældrene læser sammen med deres børn. 

Opstart i IFO
På barnets første dag i IFOen får barnet tildelt et skab med tilhørende nøgle, samt en skuffe i basislokalet til tegninger og lign. Vi samler alle børnene og det nye ”IFO” barn præsenteres og bydes velkommen. 

Visitering
I samarbejde med pladsanvisningen visiteres børn til IFOen. 

IFOen er normeret til 66 børn, der fordeles efter følgende model: 

Minimum 10 pladser visiteres fra andre skoler end Rismølleskolen i samarbejde med pladsanvisningen efter gældende regler. 

De resterende pladser visiteres fra Rismølleskolen efter fastlagte principper, som kan ses på ifo@ifo-randers.dk.

Samarbejdspartnere

Vores væsentligste samarbejdspartnere, eksterne som interne, beskrives her: 

Vort bagland:
Randers gymnastiske Forening og Dronningborg Boldklub. Samarbejdet med disse er i sagens natur meget omfangsrigt og varieret. Vi forsøger at drage nytte af den goodwill og erfaring, disse foreninger igennem tiden har opnået i mange forskellige sammenhænge. Foreningerne har hver en repræsentant i vores bestyrelse. 

Randers Idrætshaller: Samarbejdet her er naturligvis baseret på den lejeaftale, der er indgået. I det daglige har vi samarbejde med halinspektør og rengøringsassistent. 

KFUM Spejderne Dronningborggruppe, Randers Atlet Club (bokseklubben) og Petanque-klubben: Disse foreninger har også til huse i og ved Idrætscenteret og vi samarbejder en gang imellem om aktiviteter mv. 

Randers Kommune:
Gennem vores driftsaftale med kommunen udføres det administrative arbejde af IFOens leder og Børn og skoleudvalget. Sammen med Pladsanvisningen udføres visitationen af børn til IFOen. 

Vi har naturligvis også et samarbejde med de skoler (kommunale og private), hvorfra vi modtager vore børn. Vores geografiske placering gør, at vi modtager flest børn fra Rismølleskolen. Vi har i samarbejde med kommunen og Rismølleskolen og Østervangskolens SFOér indgået aftale om, at IFOens børn her kan benytte deres morgenåbningstilbud. 

Byens idrætsliv:
IFO gennemfører i årets løb temaer, såsom IFO CUP i fx høvdingebold, hockey, håndbold og fodbold samt Fritteratletik, der involverer forskellige idrætsforeninger i Randers og opland. Dette udløser naturligvis et tæt samarbejde i forbindelse med arrangementerne med instruktører og ledere.

Pædagogseminarier:
Vi modtager studerende i øvelsespraktik fra VIA University College, fra afdelingerne i Randers og Viborg. 

Derudover modtager vi studerende fra Pædagogisk Assistent (PAU) uddannel- sen fra Social og sundhedsskolen i Randers.

Praktiske informationer


Adresse
Idrætsfritidsordningen Randers(IFO) 
Udbyhøjvej 191, 
8930 Randers NØ 

Åbningstider
IFOéns åbningstider er hverdage fra skoledagens ophør til kl.17.00. 
På skolefridage er åbningstiderne i IFO kl. 7.00 –16.00. 

Ferielukket 
IFOén holder lukket flg. dage: 

 • Dagen efter Kristi himmelfartsdag, 
 • Grundlovsdag, 
 • Uge 29 og 30 og 
 • I perioden d. 24.12 – 31.12, begge dage inklusiv, samt alle søgne- og helligdage. 

Busforbindelse 
Bus nr. 6 kører forbi Østervangsskolen og Rismølleskole og har endestation ved Dronningborghallen. I skoleåret 2014/2015 er der aftalt med Midttrafik at bussen kører omkring Rismølleskolen 13.08, 14.08 og 15.08 
Bus nr. 6 kører fra Dronningborghallen hver time på minuttallet .16 og .46. 

Ind- og udmeldelse 
Hvis Jeres barn ønsker start i IFO, skal oplysningseddel til venteliste udfyldes inden visitering til IFO kan finde sted. Sedlen findes foran IFO’ens kontor samt på hjemmesiden. 
Ved udmeldelse udfyldes udmeldelsesseddel som kan fås ved IFO personale. IFOens leder melder barnet ud ved Pladsanvisningen. Der er 1 måneds opsigelse til d. 1. i måneden.

IFO bestyrelsen

IFO’ENS BESTYRELSE BESTÅR AF FØLGENDE: 

 • 3 forældrerepræsentanter fra IFO 
 • 1 repræsentant fra Dronningborg Boldklub 
 • 1 repræsentant fra Randers gymnastiske Forening 
 • 1 medarbejder repræsentant 
 • IFO’ens pædagogiske leder 

  Hvem, de aktuelle repræsentanter i bestyrelsen er, kan ses nederst på denne side.

Personale

Derudover har vi ofte studerende fra både pædagoguddannelsen og uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU).

Michael Lau

PÆDAGOG OG LEDER

Malene Løbner Petersen

PÆDAGOG OG STEDFORTRÆDER

Matthias Rasmussen

PÆDAGOG OG STEDFORTRÆDER

Ida Laursen

PÆDAGOGISK MEDHJÆLPER

Personale


Ansvar for institutionens organisering, samt større økonomiske beslutninger varetages af IFO’ens bestyrelse.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra samarbejdsorganisationerne(RGF og Dronningborg Boldklub). Derudover sidder der tre forældrerepræsentanter, samt en medarbejderrepræsentant fra IFO.


IFO’ens bestyrelse ser pt. ud som følger:


 • Peter Schøning – Formand, repræsentant for RGF

 • Steffen K. Nielsen – Forældrerepræsentant og næstformand

 • Klaus Skovfoged Nielsen – Repræsentant for Dronningborg Boldklub

 • Thomas Thorup – Forældrerepræsentant

 • Jakob Ohlsen – Forældrerepræsentant

 • Claus Vinther – Suppleant for forældrerepræsentant 

 • Tina Ebbesen – Suppleant for forældrerepræsentant 

 • Annesofie Bach – Suppleant for forældrerepræsentant 

 • Michael Lau – Daglig leder

 • Malene Løbner Petersen – personalerepræsentant