Profil

Idrætspædagogiske værdier

Idrætspædagogik i IFOen 
I IFOen arbejder vi med ”Læring for livet” og fællesskab som fokus. Vi mener, at vi kan give børnene en fantastisk oplevelse i fællesskabet omkring idræt og bevægelse, hvor de lærer at begå sig blandt de andre børn og voksne. 

For at aktiviteterne kan fungere, kræver det mange børns engagement og deltagelse. Derfor forlanger vi at børnene skal være med og tage et fælles ansvar for at alle får en god oplevelse i aktiviteterne. Vi vil gerne lære børnene at være åbne og imødekommende overfor nye børn og voksne og instruktører udefra. Heraf afspejles foreningslivets kultur som IFOen i sin ideologi er bygget op ad. 

Vi satser på de sociale, kreative og intellektuelle aspekter af idrætsoplevelsen, mere end de fysiske og resultatfikserede. Ved at prioritere den side af aktiviteterne kan vi bevidst arbejde med statusløft for de lidt mere tilbageholdne børn. Vi laver aktiviteter for hele børnegruppen, for at dyrke fællesskabet og venskaber på tværs af årgangen. Vi laver ligeledes aktiviteter for hver af de enkelte aldersgrupper, for at tilrettelægge en aktivitet, der ligger indenfor, hvad der kan forventes motorisk, perceptuelt og socialt af det enkelte barn og gerne med en udfordring, der giver barnet blod på tanden til yderligere udvikling. Idræt og bevægelse i IFOen indeholder legende, trænende og konkurrerende dele. Vi arbejder med det brede idrætsbegreb, hvor der er plads til alle, og laver varierede bevægelsestilbud for at sikre, at udfordringerne stemmer overens med børnenes kompetencer så alle får mulighed for at mærke suset ved oplevelsen af succes. 

Vi vil formidle kendskab til idrætslege med en varieret teknisk sværhedsgrad, samt igennem idrætslege tilgodese børnenes behov for tempo og spænding. Her også ønsket om konkurrence, hvorved vi får mulighed for at lære børnene, at blive både gode vindere og tabere. Vi ønsker at nedtone de negative elementer i konkurrenceidrætten samt bibeholde værdierne ved at vinde, ved at være værdsat og give plads til andre. 

Formålet med idrætten er at skabe en fælles oplevelsesflade, hvor alle deltageres kvalifikationer er væsentlige for gennemførelsen af aktiviteten. Vi vil her opnå en accept af, at forskellighed er en styrke for gruppen som helhed, ikke en basis for mobning og drillerier. 

Vi forsøger igennem de aktiviteter vi tilrettelægger, at skabe relationer børnene imellem, på tværs af klassetrin og køn. Vi ønsker at gøre dem bevidste om, at de har brug for hinanden for at opnå fuldt udbytte af den pågældende aktivitet. Vores forhåbning er, at vi igennem de fysiske aktiviteter kan skabe en kobling fra den styrede til den frie leg. Dvs. at de også i den frie leg accepterer og bruger hinandens styrker/ressourcer.

 

Om os


Idrætsfritidsordningen(IFO), Randers er et privat fritidstilbud, der henvender sig til idrætsaktive børn fra 0 – 3. klassetrin i Randers kommune.

Kontakt


Tlf.: +45 40 51 29 16
Email: ifo@ifo-randers.dk
Adresse: Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ