Fokusområder

Fællesskab

I IFO har fælleskabet stor betydning!

For at aktiviteterne kan fungere, kræver det mange børns engagement og deltagelse. Derfor forlanger vi at børnene skal være med og tage et fælles ansvar for at alle får en god oplevelse i aktiviteterne. Vi vil gerne lære børnene at være åbne og imødekommende overfor nye børn og voksne og instruktører udefra. Heraf afspejles foreningslivets kultur som IFOen i sin ideologi er bygget op ad.

Formålet med idrætten er at skabe en fælles oplevelsesflade, hvor alle deltageres kvalifikationer er væsentlige for gennemførelsen af aktiviteten. Herved opnås en accept af, at forskellighed er en styrke for gruppen som helhed, ikke en basis for mobning og drillerier.

Kort ridset op arbejder vi med følgende:
• Selvstændighed
• Ansvarlighed
• Forskellighed som en styrke
• Muligheder frem for begrænsninger

Om os


Idrætsfritidsordningen(IFO), Randers er et privat fritidstilbud, der henvender sig til idrætsaktive børn fra 0 – 3. klassetrin i Randers kommune.

Kontakt


Tlf.: +45 40 51 29 16
Email: ifo@ifo-randers.dk
Adresse: Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ