Ansvar for institutionens organisering, samt større økonomiske beslutninger varetages af IFO’ens bestyrelse. 
Bestyrelsen består af repræsentanter fra samarbejdsorganisationerne(RGF og Dronningborg Boldklub). Derudover sidder der to forældrerepræsentanter, samt en medarbejderrepræsentant fra IFO. 


IFO’ens bestyrelse ser pt. ud som følger:

 • Peter Schøning – Formand, repræsentant for RGF

 • Jakob Fink Andersen – Næstformand, forældrerepræsentant 

 • Steffen K. Nielsen – Forældrerepræsentant 

 • Michael Velling – Forældrerepræsentant 

 • Klaus Skovfoged Nielsen – Repræsentant for Dronningborg Boldklub

 • Tobias V. Møller – Suppleant for forældrerepræsentant 

 • Casper Kjob – Suppleant for forældrerepræsentant 

 • Anne Dorte Nielsen – Suppleant for forældrerepræsentant 

 • Carlo Regnarsson Mains – Daglig leder

 • Camilla Glenstrup – personalerepræsentant

 • Malene Løbner Petersen – personalerepræsentant

Om os


Idrætsfritidsordningen(IFO), Randers er et privat fritidstilbud, der henvender sig til idrætsaktive børn fra 0 – 3. klassetrin i Randers kommune.

Kontakt


Tlf.: +45 40 51 29 16
Email: ifo@ifo-randers.dk
Adresse: Udbyhøjvej 191, 8930 Randers NØ